Dlouhá pracovní doba škodí!

Neseďte v práci déle, než je to nutné! Vědecké výzkumy ukázaly, že dlouhá pracovní doba snižuje produktivitu …

Vědci zkoumali kognitivní schopnosti více než 6 500 Australanů ve věku nad 40 let a srovnávali výsledky těchto testů s počtem jimi odpracovaných hodin.

Zdroj:Flickr.com

Z analýzy vyšlo najevo, že existuje vztah mezi množstvím práce a inteligencí. Jestliže účastníci výzkumu pracovali méně než 25 hodin týdně, pak zřejmě jejich práce vedla ke zvyšování duševní kapacity, ale jakmile pracovali přes 25 hodin týdně, nastala situace opačná. Jaká je však konkrétní příčina pozorovaných výsledků?

Autoři studie předložili dvě hypotézy – je to stres, nebo nedostatek spánku. Tyto činitele mohou hluboce ovlivňovat strukturu a kapacitu mozku, a tím pádem i výkon. V souvislosti se zvyšujícím se důchodovým věkem v celém světě výsledky studie naznačují, že pracujeme-li více a déle, nezvyšuje to naši produktivitu. Právě naopak – pro ty, kdo překročili čtyřicítku, se zdá být jako nejproduktivnější volba tři dny práce v týdnu (25 hodin).

Ať už to máte ve vaší práci jakkoli, nezapomínejte odpočívat. Na vašem výkonu v práci se to určitě odrazí.

Vstoupit do diskuze